Missionskyrkan i Ekenäs

Dagens bibelord

Missionskyrkan i Ekenäs är en kristen församling, som är öppen för alla mänskoroberoende av ålder eller livssituation.

Dagens bibelord

Missionskyrkan i Ekenäs är en kristen församling, som är öppen för alla mänskor oberoende av ålder eller livssituation. Till oss är du alltid välkommen fastän du aldrig tidigare satt din fot i en kyrka eller om du är uppvuxen i kyrkbänken!
Missionskyrkan i Ekenäs fick sin början 1891 och idag är vi ca 60 medlemmar. Vi tillhör Missionskyrkan i Finland ( MKF), som består av 14 självständiga församlingar på olika orter i Svenskfinland. Vi tror på Bibeln som Guds ord och på den Apostoliska trosbekännelsen.

Som församling vill vi vara en mötesplats där "det himmelska möter det jordiska" -  en plats där vi kan odla gemenskap både med Jesus Kristus och med varandra. Gud har omsorg om hela människan dvs. ande, själ och kropp och den omsorgen vill vi förmedla genom församlingens verksamhet på olika sätt!
Så varmt välkommen med hem till oss!

"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."              Jesu ord i Matt. 11:28-30.

Dagens bibelord