Aktuellt

Missionskyrkan i Ekenäs söker ungdomsledare

Missionskyrkan i Ekenäs centrum söker en kompetent och engagerad ungdomsledare för ett 12 månaders pilotprojekt. Avsikten är att verksamheten blir bestående.

Uppgifterna består främst av att sätta i gång och utveckla arbete med ortens ungdomar med Missionskyrkan som bas. Jobbet inkluderar uppsökande arbete och i viss mån sektorövergripande samarbete med andra aktörer. Du har också möjlighet att själv påverka arbetets innehåll enligt dina egna styrkor.

Av den sökande förutsätts tillräcklig erfarenhet av arbete med ungdomar, ansvar, flexibilitet, god förmåga att komma överens med människor, förmåga till självständigt arbete, kännedom om sociala medier och digitalt ungdomsarbete samt ett utvecklande grepp på arbetet. Uppgiften förutsätter förmåga att bedöma den ungas resurser och sociala situation samt förmåga att motivera och leda.

Den huvudsakliga uppgiften i allt ungdomsledararbete är att möta de unga samt att ge pedagogisk ledning och rådgivning för dem som individer och i grupp. Vi önskar att du har ett hjärta för ungdomarna och en förståelse för den komplicerade verklighet de lever i.

Arbetet innebär varierande arbetstider.

Behörighetskraven är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, socionom,samhällspedagog eller annan lämplig utbildning.

Erfarenhet av ungdomsarbete, sektorövergripande nätverksarbete och samarbete medskolor är meriterande.

Befattningen tillsätts enligt överenskommelse

Vi erbjuder dig ett betydelsefullt arbete och ett sporrande stöd i vår varma gemenskap. Vi utgår från att du delar församlingens vision och värderingar.

Språkkraven är goda kunskaper i svenska. Kunskaper i finska är en merit

Lönen utgår enligt kollektivavtalet för kristliga organisationer 4.2.2022 – 31.1.2024. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) uppvisas.

Skicka in din skriftliga ansökan med CV senast 31.3. 2023 till Missionskyrkan i Ekenäs, JanTunér, Björknäsgatan 11, 10600 Ekenäs.

Mer information ges av:

Pastor Maria Nikander tfn 041 3130 887
Ordförande Jan Tunér tfn 050 4670 231

Dagens bibelord