....

Mindre samlingar

Bibelupptäckargruppen

Vi är en grupp äldre män i detta nu som samlas och studerar Bibeln tillsammans.
Vi diskuterar, ber och har gemenskap med varandra. Gruppen är öppen för både
män & kvinnor av olika åldrar. Välkommen med!
Vi samlas vanligtvis på måndagar kl. 15 i kyrkan.

Förebedjargruppen

År 2003 startades i församlingen en bönegrupp för kvinnor. Den samlas på tisdagar kl. 19 för att be för församlingen, samhället vi bor i och för enskilda böneämnen. Du som bor i Raseborg får gärna förmedla ditt böneämne till oss via vår e - post: missionskyrkan.ekenas@gmail.com Böneämnena behandlas konfidentiellt.

Församlingsbön

Vi träffas regelbundet och ber för församlingen och dess verksamhet och för  de aktuella utmaningar vi står i. Se tiden för bönen på programsidan!

Gemensam bön

I årtionden har en grupp förebedjare från olika kyrkor  i Ekenäs samlats på lördagar kl 9.30 för att be. Träffarna alternerar mellan Missionskyrkan i Ekenäs, Betesda Church och Ekenäs Svenska Metodistförsamling. Välkommen med!

Dagens bibelord