....

Vår vision

Att så många som möjligt får möta Faderns kärlek och omsorg genom en personlig relation med Jesus Kristus och får uppleva att Gud är ”på riktigt”. ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. ” 1 Joh 4:10.

Att människor får möta Jesus till andens, själens & kroppens upprättelse och helande. Herren ser till hela mänskan och han kan hela själens inre sår, befria från olika slag av bundenhet och också bota sjukdomar.” Straffet ( för våra synder ) blev lagt på Jesus för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade.” Jes 53:5 b.

Att utrusta de troende  att leva med Jesus i vardagen och föra det vidare till andra.Jesus sade till dem: ” Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Matt 4: 19.

Att göra skillnad i samhället där vi befinner oss, så att Herren blir synlig och ärad.” Ni är jordens salt & världens ljus.” Matt 5:13- 14.

Dagens bibelord