.

Bistånd & Mission

Lettlandshjälpen

Församlingens biståndsarbete startade i Lettland 1999 och senare i norra Litauen. Vi för förnödenheterna direkt till byar och städer i respektive land. Röda Korset, församlingar och socialcenter i dessa länder har lokal kännedom och hjälper oss att få kontakt med  de mest utsatta eller så hjälper de oss med distributionen av förnödenheter. Biståndet riktas främst till fattiga familjer, ålderdomshem, fosterhem och gruppboenden. Sedan 2012 har vi samarbetat med Ekenäsnejdens svenska församling. Tillsammans kör vi cirka 10 transporter årligen med 2 - 3 bilar varje gång.

Exempel på saker som vi gärna tar emot till de baltiska länderna är:  • Hela och rena kläder och skor för alla åldrar och alla årstider - ej herrkostymer
  • -> Husgeråd av alla de slag
  • -> Lakan, täcken, dynvar, filtar, handdukar, gardiner, sovsäckar, mattor
  • -> Skolväskor, häften pennor, gummin - familjerna måste själva köpa allt skolmaterial
  • -> Tyg, garn, papper, färgböcker, kritor, leksaker
  • -> Hygienprodukter: tvål, schampo, tandkräm, tandborste, tvättmedel, bindor, blöjor
  • -> Vänligen ta kontakt när det gäller madrasser, sängar & möbler!

Kontakt

Kontaktperson angående Lettlandsarbetet är Sören Lönngren 📞 040 - 8201283.

Donationer

Donationer tas emot på adressen:  Trollbergsvägen 12, 10650 Ekenäs, torsdagar kl. 14-18 och lördagar kl. 10-14. Den som ekonomiskt vill stöda arbetet i Lettland kan betala in på Missionskyrkan i Ekenäs bankkonto: FI 3641 7000 100 43 665. Märk ”Lettland”. Tack för din gåva!

Grekland

Familjen Sandås missionsarbete i Grekland
Vi stöder också familjen Sandås arbete i Grekland med bön, info och  ekonomiskt understöd varje månad. Familjen består av Martin, Hege- Elise samt barnen Kaleb, Rebecka och Eliah.
- Familjen är utsända av Missionskyrkan i Finland & Ungdom med uppgift.( UMU )
De är inte ”betalda missionärer” utan beroende av frivilligt ekonomiskt understöd.
- De leder UMU arbetet i Aten och jobbar med pionjärarbete i Grekland.
- Deras vision är ”att känna Gud och göra honom känd”. De vill nå både greker och flyktingar med evangeliets livsförvandlande kraft.
- Vill du läsa mera om deras spännande arbete så kan du göra det på deras blogg: hemsandas.weebly.com

Kontakta oss:
Athens@ywamgreece.org

Om du vill vara med och understödja vårt arbete, så kan detta göras till ett insamlingskonto, som administreras av Missionskyrkan Finland. Kontonummer: FI57 405510 2025 7071
referens: 00000 35907
Martin Sandås, msandas@gmail.com +30 6944 732267
Hege - Elise Sandås, hesandas@gmail.com+30 6944732227

Gambia

Hur det började
Under en vanlig semesterresa i Gambia år 2008 fick pastorsparetJonny och Sirpa Forsström kontakt med några kristna människor och pastor Abou. Kontakt och relation skapades och hölls vid liv genom många återbesök. Johnny och Sirpas besök var till uppmuntran och hjälp i arbetet. Också Kaj Holtti, Kari Levälahti m.fl. har kunnat besöka Gambia och haft förmånen att se en del av arbetet på nära håll. Under Coronapandemin har kontakt hållits via epost och whatsapp.

Pastor Abou och arbetet
Abou är född i en muslimsk familj. Pappan var imam i byamosken. Abou lärde sig stora delar av koranen utantill . I skolan träffade han en klasskompis som läste Bibeln. Intresset för Bibeln växte och han fick en bibel av kompisen. Han läste den och tyckte den var mycket fullständigare än koranen. Till tro kom han senare i livet och vägen ledde till 8 års pastorsutbildning i Filippinerna och församlingsplantering i hemlandet Gambia. När Johnny och Sirpa Forsström träffade Abou arbetade Abou med 4 församlingar. Nu har det växt till ca 25 församlingar i olika länder i och omkring Gambia. Dessutom har man barnhem för ca 250 barn. Församlingsplanterare utbildas och de undervisar på en plats under en viss tid. Från de kristna som samlas på platsen försöker man hitta en pastor som ska vara ansvarig för den kommande församlingen. Om det finns ett tillräckligt antal människor grundas en församling. Pastor Abous arbete går ut på att resa runt och ta hand om dessa församlingar och medarbetare samt att vårda sig om barnhemmen. Tanken på att öppna barnhem kom när församlingsplanterarna mötte barn som for illa i byarna. Nu har man 250 barn i olika barnhem, både i Gambia och i andra länder. Också pastor Abou har öppnat sitt hemför 20 st barn.Varje år anordnas barnläger/ungdomsläger och pastorsdagar ett antal gånger. Eftersom församlingsplanterarna och pastorerna inte har utbildning så är dessa pastorsdagar väldigt viktiga för att göra dem skickliga i sin uppgift.

Böneämnen och utmaningar
Den senaste gåvan från Ekenäs missionsförsamling användes för barnhemsbarnens skolskjutsar, madrasser till de barn som ligger på golvet och inköp av mat, för att åtminstone denna gång ge barnen en omväxling i menun. Abou bad i senaste brevet till Ekenäs missionsförsamling om förbön för arbetet i Liberia och Guinea Conacry. Be också för arbetet i de andra länderna. Gambia, Senegal, Sierra Leone och Guinea Bissau .

Afghanistan

Under många år har byutvecklingsteamet i centrala Afghanistan fått förbön och ekonomiskt stöd från MKF-församlingar. Teamet samarbetar med bybor för att få rent vatten och toaletter – vilket ger hälsa istället för sjukdomar. Barn- ochmödradödligheten är hög vid förlossningar.  Genom BLISS-kurser (Birth Life Saving Skills) får byborna kunskap om hygien och vikten av rätt näring - vilket har räddat mammors och nyföddas liv. Befolkningens diet har blivit mångsidigare genom introduktion av grönsaksodling i växthus. Vintern 2022 förbereds ett projekt för katastrofbistånd
p g a de miljontals afghaner som svälter och fryser. 
Bönebrev kanbeställas från crossoverconsultations@hotmail.com

Dagens bibelord